Vi sparar endast ditt namn och email address i syfte för att du skall kunna genomföra träningen med oss. Du kan närsomhelst begära att vi raderar din information.