Alla vinner på företagslöpning

Vi bygger friska företag genom gruppträning. Att springa tillsammans bryter ner barriärer och hierarkier. Självkänslan ökar och alla har en gemensam diskussionspunkt på jobbet. Man behöver inte vara en löpare för att börja träna med Urban Tribes. Många av våra deltagare på företagssidan har aldrig någonsin sprungit tidigare. Vi kopplar alltid våra träningsaktiviteter mot dina affärsmål. Vår träning leder till bättre grupparbete internt, höjd produktivitet, minskad sjukfrånvaro, högre engagemang och det hjälper även företaget att lättare marknadsföra sig.

Det här är någonting som verkligen enar folk. Sammanhållningen blir så otroligt stark.Johan Stolpe, Sales Director, DELL

Hur vi arbetar med företag:

Det är en självklarhet att alla företag ska måna om sina anställdas hälsa, det är det som gör företaget framgångsrikt. Därför vill vi passa ihop vår service med era verksamhetsmål, så vi utifrån de kan sätta upp löprelaterade mål för gruppen. Vår service fungerar ofta som en konkret aktivitet för företag att uppnå vissa specifika mål inom HR, marknadsföring eller CSR. Om det var vanligt för 10 år sedan att erbjuda anställda massage på arbetstid, så har det idag blivit vanligt att erbjuda sina anställda en chans att förbättra sin fysiska form. Att ha en löpargrupp som är ledd av en inspirerande tränare, där träning följs upp av återkoppling, har visat sig vara framgångsrikt ur företagets hälsoperspektiv. Det här i sin tur speglar sig på företagets affärer och skapar positiva vindar i organisationerna.

Att träna med Urban Tribes är en investering i din egen hälsa – med deras professionella instruktörer blir träningen både roligare och resultaten bättre.Stefan Linder, Altor Equity Partners AB

Löpning och marknadsföring

Att använda löpning som ett marknadsverktyg är ett relativt oprövat men attraktivt val. Många av våra kunder har positiva erfarenheter av att exponera sin arbetsplats genom löpning. Närvara på olika lopp; bjuda in kunder till tävlingstältet; bjuda in kunder till företagslöpningar, är alla aktiviteter som kan lyfta er företagsprofil. Vi skulle verkligen vilja prata mer med dig i detalj om vad vi gör och hur vi kan hjälpa ditt företag. Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig.

Arrangera ett lopp
Att kombinera motion med nätverkande genom att arrangera en löpartävling blir allt populärare. Vi har stor erfarenhet av att arrangera lopp – från ax till limpa – för företag och organisationer och vår specialitet är mellanstora, kommersiella lopp. Vi ansöker om tillstånd, hanterar anmälningar, ordnar med catering, nummerlappar och alla de andra detaljerna som hör till ett sådant här arrangemang, givetvis i en nära dialog med våra kunder. Vill du få ditt företag i form inför loppet? Självklart kan vi även ordna det.

Exempel på lopp vi har arrangerat:

  • Juriststafetten
  • Nordstjernan Invitational
  • PwC:s Fun & Charity Run
  • Spring för Livet